Cenník služieb pre zdravotnícke zariadenia

 • Cena odberných intervalov: 

  Mesačný poplatok za odvoz a zneškodnenie vyprodukovaných odpadov

  ( odvoz odpadu sa vykonáva jedenkrát za mesiac )

  8,50 €

  (10,20€ s DPH)

   

   

  Dvojmesačný poplatok za odvoz a zneškodnenie vyprodukovaných odpadov

  ( odvoz odpadu sa vykonáva jedenkrát za dva mesiace )     

  9,50 €

  (11,40€ s DPH)

   

   

  Trojmesačný poplatok za odvoz a zneškodnenie vyprodukovaných odpadov

  ( odvoz odpadu sa vykonáva jedenkrát za tri mesiace )

  11,50€

  (13,80€ s DPH)

   

   

  Jednorázový odvoz odpadu na základe objednávky

  15,00€

  (18,00€ s DPH)

  Poplatok za odvoz odpadu:

  • štyrikrát za mesiac, trikrát za mesiac, dvakrát za mesiac
   • cena bude stanovená podľa počtu odvozov a množstva produk. odpadu 


  V cene odberného poplatku je:

  • zneškodnenie 3 kg nebezpečného odpadu (neplatí pre kat. odpadu 06 04 04, 16 05 06, 18 01 06, 18 01 10)
  • zneškodnenie 3 kg ostatných odpadov
  • kartónová krabica a vrece na odpad

  cena krabice pri odbere viac ako 1 ks .................................. 0,47 € (0,56€ s DPH)
  cena vreca pri odbere viac ako 1 ks ..................................... 0,14 € (0,17€ s DPH) 
   

  Vypracovanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním ...................................... 7,50€  (9,00€ s DPH)

   

  Vystavenie duplikátu faktúry na žiadosť zákazníka ...............    2 € (2,40€ s DPH)

  Náhrada nákladov za 1.  2. upomienku  .......................................  3 €

  Náhrada nákladov za 3. a každú nasledujúcu upomienku .....  3,50 €