Kontakt

 • BEMIA plus, s.r.o
  Markusova 534/2
  942 01 Šurany
  Zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 30437/N

  IČO: 46 464 123
  IČDPH: SK2023395011
  DIČ: 2023395011

  Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Šurany
  Číslo účtu : SK7702000000002962462854


  Kontaktné osoby :

  Zmluvy, plánovanie odberov:                                                   Fakturácia:
  Ing. Miroslav Bošanský, konateľ                                        Ivana Augustínová
  tel.: +421 948 432 006                                                            tel: +421 948 210 696

  mail : bosansky@bemiaplus.sk                                           mail: ivana@bemiaplus.sk